Referater af bestyrelsesmøder

Bestyrelsen holder møde hver 3.-4. uge og udsender og uploader herefter referat.
Alt efter den enkelte dagsordens omfang kan det ske, at to mødereferater udsendes samlet.
Referaterne udsendes via mail og hænges op i alle opgange.