Venteliste

Ekstern venteliste - midlertidigt lukket

Juni 2015 - Det er besluttet at den eksterne venteliste er midlertidigt lukket da den har nået 100 stk.  Listen vil blive genåbnet i takt med at listen nedskrives. Bestyrelsen vil kommunikere ud at listen er genåbnet her på hjemmesiden og til foreningens beboere.

Vi må desværre ikke offentliggøre den eksterne venteliste på vores hjemmeside. Har du spørgsmål til f.eks. din placering på listen, kontakt da venligst Administrationshuset

Intern venteliste

Den interne venteliste er gratis. Kontakt Administrationshuset hvis du vil skrives op eller ønsker oplysninger om din placering.