Humlegårdens bestyrelse

Bestyrelsen består af 6 medlemmer og 2 suppleanter. Medlemmer vælges for en 2-årig periode. Nedenfor vises de enkelte medlemmers ansvarsområder. Se også viceværtens opgaver. Referater af bestyrelsesmøder kan findes her.  

Alle henvendelser til bestyrelsen bør ske via mail til bestyrelsen@abhumlegaarden.dk

 Rasmus Brønnum Formand 
 Ness Sørensen  Næstformand 
 Jesper Stougaard Sekretær 
 Thomas Wulff  Medlem 
 Parthia Ghaziani Medlem 
 Birgitte Dunker Medlem 
 Allan Richard Jensen       Suppleant
 Zina Laura Bosse Suppleant