Fremleje

Når du som andelshaver har beboet din lejlighed i minimum et år, kan du fremleje eller udlåne din lejlighed med bestyrelsens skriftlige tilladelse. Andelslejligheden kan fremlejes i op til 1 år uden særlig grund. Fremleje i mere end 1 år og højst for 2 år kan kun tillades, når andelshaveren af særlige grunde midlertidigt må fraflytte sin lejlighed i samme omfang, som en lejer kan efter lejeloven.

Bestyrelsen skal godkende lejeren og lejekontrakten, som skal udformes på en af boligministeriet godkendt standardkontrakt. Lejekontrakten skal endvidere være påført administrators godkendelsespåtegning. Bestyrelsen kan fastsætte retningslinier for og på hvilke vilkår en andelslejlighed kan fremlejes.

Sådan gør du

 1. Som det første, skal du læse Humlegårdens vedtægter, og se hvilke bestemmelser der er om dette. Dernæst skal bestyrelsen give tilladelse til fremlejen. Kontakt bestyrelsen og forhør dig.
 2. Når du har fundet din fremlejer, skal du udarbejde en lejeaftale (A9 - standardkontrakt). Den kan findes flere steder på internettet (Søg efter Lejekontrakt typeformular A9).
 3. Når lejeaftalen er underskrevet og fremlejeforholdet godkendt af bestyrelsen, skal du orientere foreningens administrator, Administrationshuset (se kontaktoplysninger nedenfor), så din nye adresse uden for ejendommen kan registreres i foreningens andelshaverfortegnelse. Når denne registrering er foretaget, vil fremtidig korrespondance, opkrævninger indkaldelser til generalforsamling mv. blive sendt til den nye adresse.

  Administrationshuset
  Kontakperson: Christian Patsche
  Gammel Køge Landevej 67, 3. sal
  2500 Valby
  Telefon: 3143 5266 
  E-mail: chp@administrationshuset.dk
  Web: www.administrationshuset.dk